Afmåling af vand

Holdet skal afmåle en præcis mængde vand ud fra de materialer de får udleveret. Holdet får ingen hjælpemidler til at udmåle deres vandmængde, men deres resultat vil blive målt nøjagtigt med målebægere. Det gælder for holdet om at løse opgaverne så præcist som muligt.

Holdet får udleveret tre spande, hvor der ikke er litermål på.
Spandene indeholder henholdsvis en, tre og fem liter vand.

Opgave 1
Holdet skal fremvise en spand med præcis to liter vand.
Opgave 2
Holdet skal fremvise en beholder med 4 liter vand


Holdet får derefter tre spande med henholdsvis tre, fem og otte liter vand
opgave 1
Holdet skal fremvise en spand med præcis fire liter vand.
Opgave 2
Holdet skal fremvise henholdsvis en spand med en, to tre, fire, fem, seks, syv, og otte liter vand i nævnt rækkefølge.

Holdene får spandende tilbage med den afmålte mængde vand fra hver opgave.

Det hold der kommer tættest på og have de mest nøjagtige afmålinger af vand vinder.


Materialer:
tre spande pr hold. Vand, litermål til afmåling af holdenes resultat samt en spand til dommeren.

Afmåling af vand

Logisk opgave, hvor holdet skal afmåle vand i bestemte mængder.

Deltagerantal:

3 - 9 deltagere pr. hold.

Materialer:

Spande, littermål, vand.

Sted:

Ude og inde.