Baglænsstafet

Deltagerne inddeles i hold, holdene konkurrerer med hverandre.
Holdene stiller sig på række ved start. For nemheds skyld får alle et fortløbende nummer på hver deres hold. 1, 2, 3, 4 osv.
Banen stafetten løbes på er relativ lang. Det handler om for holdet at komme hurtigst ned til enden af banen, til slut, uden at tabe bolden. Stafetten foregår således.
Deltager nummer 1 på hver hold får en bold. Deltager 1 skal stå med ryggen mod banen og må ikke dreje hovedet så han kan se over skulderene. De andre deltagere løber ud på banen. Nr. to bag nr. et og tre bag nr. to osv..
Deltager nr. et skal nu kaste bolden bagover til nr. to. Idet nr. to griber bolden skal han stå med ryggen mod slut. Uden at kigge bagover skal kaste bolden videre til nr. tre osv.
I mellemtiden løber deltager nr. et ned bag ved holdets "sidste deltager" deltager nr. 4 osv. alle skal have kastet bolden minimum en gang fra start til slut, men der er ingen begrænsning på hvor mange gange hvert enkelt deltager må kaste med holdets bold.
Taber holdet bolden under stafetten, mellem start og mållinien, så starter  holdet forfra.

Kommentar:
Det er nemt at kaste en bold. Men man kan jo i dette tilfælde ikke se, hvor man kaster hen og, hvor langt man kaster. Derfor er bløde og korte afleveringer måske at foretrække.
Husk, personen der griber bolden skal stå med ryggen til slut idet han griber bolden. Det gør, at kasteren ikke må sende bolden for langt bagover og modtageren skal kunne nå at løbe hen mod kasteren og gribe bolden inden den rammer jorden.

Stafet med bold, hvor deltagerne, på skift, skal kaste holdets bold over ryggen på sig selv og vidre til deres holdkammerater!

Deltagerantal:

Minimum to hold af 4 persomer.

Materialer:

En bold til hvert hold.

Sted:

Ude.