Ballonleg 2 - Find ballonerne

Skal der pustes balloner op til fødselsdag, og orker man ikke selv at gøre det. Eller skal der bruges en masse balloner til en leg. Kan man lave en leg ud af det at puste ballonerne op.
Der gemmes en masse uoppustede balloner rundt omkring i huset. Hver deltager får at vide at de skal finde en bestemt type balloner som de skal puste op. Mike skal finde de røde lange balloner, Tove de runde blå osv.
Den der har fundet flest af sin type balloner og pustet dem op har vundet legen.
Hvis de balloner der skal bruges efterfølgende til en bestemt leg skal være ens eks. Runde, så kan man blot skrive tal på ballonerne med en tusch, som kan skrive på gummi, eller ballonerne kan være gemt i nummererede konvolutter. Deltagerne får da et bestemt nummer de skal finde på ballonerne.

Materialer Balloner, evt. tusch som kan skrive på gummi.