Ballontagfat

Andre navne for legen: Ballonfangeleg

Deltagerne danner en cirkel. Udenfor cirkelen, der står der en deltager som ”er den”
En ballon puffes rundt i cirklen. Den som ”er den” skal forsøge at røre den person i cirklen som sidst har rørt ballonen. Hvis det lykkes skifter de plads. Skyder en deltager ballonen udenfor cirklen bliver han/hun ”den”
 
Materialer: Balloner