Bamse. Benjamin

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

Alle skal præsentere sig for hinanden ved at:

En starter med at præsentere sig ved at sige sit navn og en ting eller et dyr, der starter med det samme bogstav som sit navn. Samtidig laver persone en karekteristisk bevægelse, som symbolisere ham/hende og den Ting/dyr som er valgt. Eks Benjamin - Bamse - Personen Giver sig selv en krammmer.  Derefter siger den næste i cirklen navnet og tingene, i rækkefølge, på dem, de personer der allerede har præsenteret sig for, at afslutte med sig selv. Den næste i cirklen gør det samme osv.

Legen sluttet når man er nået hele cirklen rundt.


 

Bamse. Benjamin.

Navneleg, hvor man associere sine meddeltageres navne til en ting eller tilt dyr og en bevægelse.

Deltagerantal:

Mellem 12 - 20 personer. Ellers tager legen for langt tid.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Inde og ude.