Bevægelses knobleg

Deltagerne får bind for øjnene. 20 knobreb eller flere hænger rundt i lokalet. Deltagerne skal nu føle sig frem til rebene og slå et flamsk knob på så mange som muligt. Hver deltager kan få sit bestemte knob så sværhedsgraden på legen passer til den enkelte deltager. Hvem får slået flest knob?

Bevægelsesknobleg

Slå så mange knob, i blinde, som du kan.

Deltagerantal:

3 - 9

Materialer:

Knobreb.

Sted:

Ude og inde.