Båltændingsøvelse

Opgave:

Holdet skal tænde et bål af de udleverede materialer.

Holdene får udleveret:

Et stykke brænde på 20 cm og ø ca. 15.

En tændstikæske med 3 tændstikker i.

Der udleveres en økse og en sav pr hold.

Holdet skal bruge deres egne knive.

 

Opgaven er løst når der er ild (10 cm høje flammer) og det tydeligt er brændet der brænder.

Opgaven starter når brændestykket og tændstikker udleveres. Tiden stopper når holdet fremviser et brændende bål for postens dommere og de resterende tændstikker afleveres.

Opgaven løses på tid. Hver ubrugt tændstik giver et fradrag i anvendt tid på 15 sekunder.

Der må ikke anvendes papir, tændvæsker eller anden former for antændelseskilder end de udleverede. Kun træet fra brændestykket må anvendes til deres bål.

Snyd= uløst opgave.


Fremgangsmåde:

En fra holdet flækker brændet i så mange stykker som muligt, så stykkerne får en tykkelse som en blyant. De andre deltagere begynder at snitte i takt med at brændet bliver hugget. nogle snitter spåner, nogle laver amerikanske tændstikker. En del af løsningen ligger i hvorvidt holdet laver nok spåner til deres bål. Når holdet mener de har nok optændingsmateriale, så tændes bålet.

 

Materialer:

Et stykke brænde pr. hold (brændestykkerne skal have samme størrelse). Ellers skal holdene selv vælge et stykke fra en tør brændestabel)

En tændstikæske med 3 tændstikker pr hold.

​knive, 1 økse og en sav pr hold.

 

PS: Opgaven kan løses på 5 minutter.

Husk: Leg med ild er leg under ansvar. Personen der facilitere aktiviteter med ild har ligeledes det overordnede ansvar for sikkerheden under øvelsen.