Bondegården

Er der flere deltagere, der skal inddeles i hold, så kan det gøres på følgende måde. Deltagerne få uafhængigt af hinanden udleveret en lille seddel, hvor der er skrevet et dyrenavn på. Det er vigtigt at dyret siger en egenartet lyd. Deltagerne må ikke vise deres seddel/dyrenavn til andre.
Hvis der skal være 5 hold er der 5 forskellige dyr skrevet på de udleverede sedler.
Deltagerne får nu bind for øjnene, og skal derefter sige som deres dyr. Deltagerne skal nu finde de andre deltagere, der er samme dyr som dem selv.
Legen stoppes når alle deltagere har fundet sammen i deres hold.

 

Bondegården

En måde at dele et en gruppe af deltagere ind i mindre hold vha. lyd.

Deltagerantal:

12 - 36

Materialer:

Sedler med dyrenavne og tørklæder til at bruge som bind for deltagernes øjne.

Sted:

Ude og inde. Indenfor et afgrænset område.