Brobyggerne

4 kasser stilles i hvert sit hjørne i et kvadrat, som er ca. 3x3 meter. Deltagerne fordeler sig mellem på de 4 kasser. Der skal være minimum en deltager i hvert hjørne. I hvert hjørne ligger der en kraftig planke eller en rafte, som er ca. 30 cm kortere end siden af kvadratet. Deltagerne må ikke berøre jorden inden i kvadratet mellem kasserne. Opgaven er nu at deltagerne skal bygge bro mellem de fire hjørner. Broen skal bygges oven på kasserne. Deltagerne må ikke bruge andre materialer end rafterne eller plankerne til at konstruere broen med.  Opgaven er løst når broen er bygget og alle deltagerne har fundet et nyt hjørne at stå i end det hjørne de startede i ved at krydse broen mellem kasserne.

Tip: Øg sværhedsgraden ved at bruge rafter istedet for planker, så er det sværre at holde ballancen når en deltager skal forcere broen.

Lav en regel om at deltagerne ikke må rører jorden fra legen starter til den slutter. De skal være mere opmærksom på hinandne så ingen mister ballancen på kasserne og broen.

Brobyggerne.

Deltagerne skal bygge bro mellem hinanden med simple midler.

Deltagerantal:

4 - 7 personer.

Materialer:

4 kasser, 4 rafter eller planker.

Sted:

Ude.