Der er noget i luften

To personer står hver bag hver deres forhæng som er stillet op med et lille mellemrum.

Den ene person kaster et antal ting til den anden så holdet kan se tingen komme flyvende i mellemrummet mellem forhængene. Der kan også kastes på tværs af en døråbning. Hver ting der kastes har et nummer. Efterfølgende skal holdet huske hvad ting der blev kastet og sætte dem i nummerorden.
 
Materiale: ting der kan kastes med. papir. blyant.
Antal deltagere: 4 - 6

Der er noget i luften.

Vær hurtig for at se hvad der kommer flyvende gennem luften.

Deltagerantal:

Små hold på 3 - 7 personer.

Materialer:

Let genkendelige ting!

Sted:

Ude og inde.