Dolkebeviseksamen

Dolkebeviseksamen

Dolkebeviset tager oftest over flere foreningsmøder, hvor temaet er dolkebevis. Disse møder kan afsluttes med en dolkebeviseksamen for at vise at, I som forening mener dolkebeviset seriøst. Målet er ikke at dumpe deltagerne(man kan ikke dumpe)

 

”Eksaminer” 3- 5 deltagere af gangen.

Fremgangsmåde: Der ligges tre rafter på jorden parallelt med hinanden med ca. en meters mellemrum.

Deltagerne skal stå foran den første rafte. Deltagerne får hver tre spørgsmål, de får spørgsmålene på skift. Spørgsmålene handler selvfølgelig om dolkebeviset og de regler i som forening ønsker at jeres deltagere skal følge når de bruger dolken. Svare en deltager rigtigt på deres spørgsmål, så bliver de stående på deres plads. Svarer de forkert, så rykker de tilbage bag den rafte, der ligger bag dem. Hvis en deltager kommer til at stå bag den bagerste rafte, dvs. at de har svaret forkert på alle deres tre spørgsmål, så er de dumpet(vi sørger selvfølgelig at de kan svare rigtigt på minimum et spørgsmål, så de får deres dolkebevis). Der er dog den hage, hvis en deltager bliver utålmodig og svarer på et spørgsmål, som er givet til en anden, så tæller det som et forkert svar for den der svarede uberettiget på spørgsmålet(så holder de deres mund til de bliver spurgt). De unge deltagere kan have svært ved at tænke abstrakt så stil simple, let forstålige spørgsmål. Det er godt at stille spørgsmål som deltagerne kan svarer ”Ja” eller ”Nej” til.

 

Forslag til spørgsmål:

 • Må man løbe med kniven?
 • Må man snitte ind mod sig selv?
 • Skal man sidde ned når man snitter?(nogle foreninger har den regel, at snittearbejde altid foregår siddende)
 • Må man kaste med kniven?
 • Er en døv kniv en farlig kniv?
 • Må en kniv have hak i æggen?
 • Må der være hul i skeden?
 • Må knivens blad sidde løst på skaftet?
 • Er en kniv legetøj?
 • Må i snitte og bruge kniven hvis I ikke har fået lov af en voksen/leder først?
 • Må i snitte i levende træer og buske?
 • Må i tage jeres dolk med i skole?
 • Hvad er det bedste træ at snitte i friskt træ, tørt træ eller levende træ?
 • Må kniven sættes i jorden.
 • Er et merglespir til at slibe kniven på.(NEJ – Det er til at løsne knuder med når man laver Pionering)
 • Kan man miste sit dolkebevis igen.

Praktiske spørgsmål:

 • Lad deltageren aflevere sin kniv til dig. Det skal selvfølgelig foregå korrekt.
 • Lad en deltager vise, hvordan denne vil slibe en kniv.
 • Lad deltageren vise, hvordan denne vil side og snitte.
 • Lad deltageren fortælle og vise, hvad de forskellige dele på dolken hedder.

 

I foreningen kan der ligge forskelige dolke, som ikke er egnet til at snitte med. Disse dolke kan bruges til eksemen. En deltager kan få en defekt som de så skal fortælle hvad der er galt med og evt. hvad man kan gøre for at reparere den. Eksempler på knive:

 • En kniv som har knækket sin spids.
 • En kniv hvis blad er rusten.
 • En kniv som har synlige hak i æggen.
 • En kniv som er slebet forkert. Æggen er skæv.
 • En døv Kniv.
 • En kniv hvor bladet sidder løst på skaftet.

Formuler selv på flere spørgsmål. Det er selvfølgelig vigtigt, at de spørgsmål i stiller ligger i tråd med i har lært jeres deltagere under jeres kursus i håndtering af dolken.

 

Dolkebeviseksamen

Understreg vigtigheden af deltagerne i jeres forening forstår og følger foreningens regler for brug af dolken. Understreg dolkebevisets værdi med en dolkebeviseksamen.

Deltagerantal:

Små grupper af 3 - 5 personer er egnet.

Materialer:

Dolk, Forskellige knive til forskellige formål. slibesten, merglespir, diverse spørgsmål vedrørende dolken og foreningens regler for brugen af dolken.

Sted:

Gerne et sted hvor de eksaminerede kan være i ro.