En-mands-hike

I oldtiden var det en personlig udfordring, at tage på en vandring alene.

Tag den personlige udfordring op. Pak ryksækken og tag på Hike - alene.

Deltageren tager alene afsted på hike/vandretur. Hiken bør tage ca. 24 timer hvor personen er selvforsynende og selv medbringer alt hvad han/hun har brug for. Deltageren finder ligeledes selv et sted at overnatte.

Det kan være praktisk at sende flere afsted på alene-hike af gangen. Lad deltagerne starte hvert sit sted og lad dem gå 15 – 20 kilometer den første dag, inden for de første 15 timer, inden de finder en overnatningsplads. Lad dem gå 5 – 10 kilometer på anden-dagen hvor de mødes med de andre deltagere som har taget imod udfordringen.

 

Der kan laves mange gode forberedende øvelser til denne aktivitet:

  • Hvordan man pakker sin rygsæk med mindst muligt udstyr i rygsækken.

    Lad deltagerne lave en pakkeliste over hvad de tror de behøver til udfordringen, skræl i fælleskab det unødige fra for til sidst at lave den endelige pakkeliste.

  • Shelter. Det er ikke altid nødvendigt at tage et telt med. Der er mange shelterpladser i Danmark.

    En primitiv tarp lavet af en presenning på 2x2 meter, 6 pløkker  og en snor spændt ud mellem to træer er rigeligt til en enkelt overnatning.

  • Madlavning. Kan deltageren bruge et stormkøkken. Hvilken mad skal der medbringes.

  • Kort. Kompas. Gps.

  • Værn naturen - Efterlad naturen som i fandt den: Skrald skal med hjem!

  

Der er mange måder at evaluere den personlige udfordring på:

Gåturen/hiken

Det at være alene

Overnatningen

Personlige færdigheder til de praktiske ting – madlavning, det at slå lejr, kort og kompas osv.

Dokumentation – Hikedagbog eller fotodagbog.

Lad deltageren evaluere deres oplevelser sammen når de mødes på anden dagen.  

Alenehike

Alenehike er en personlig udfordrnng. Lad deltageren tage på hike alene, hvor han/hun er afhængig af sig sig selv og sine færdigheder.

Deltagerantal:

En deltager pr rute og overnatningssted. men det giver et godt sammenhold at sende deltagerne fra en hel patrulje/hold afsted på hver deres hike, så de mødes på andendagen og evaluere sammen.

Materialer:

Materialer til Hike:

Trangia, telt, mad, personlig udrustning, kort og kompas/gps. osv.

Sted:

Ude. Gerne af ruter væk fra byer og tæt bebyggelse.