Find kravlenisserne

Find kravlenisser – Tampen brænder nu med kravlenisser og julesang!

Legen minder om den gamle klassiske leg ”Tampen Brænder” hvor deltagerne skal finde et fingerbøl. I denne leg, der får alle deltagerne udleveret en lille kravlenisse. En af deltagerne ska finde de andres nisser og sendes derfor uden for døren mens de andre gemmer deres nisser i rummet. Når akke deltagerne har gemt deres kravlenisser så er der tid til de skal findes igen. Personen som var blevet lugget uden for døren kommer ind igen og har nu 3 – 5 minutter til at finde de andres kravlenisser. Deltagerne som har gemt deres nisser skal hjælpe med at finde deres nisser. Det gør de med at synge en julesang.

Har en deltager gemt sin nisse højt, så synger han Julesangen ”højt fra træets grønne top” eller nede så synger vedkommende ”dejlig er jorden.” hænger de deres kravlenisse ”midtimellem så synger de noget tredje. Når personen er nær ens kravlenisse, så synges der højt. Er personen der leger langt fra ens kravlenisse, så synges der lavt. Bliver ens nisse fundet, så råber man ”glædelig jul” og man stopper med at synge.

Når alle har prøvet så findes vinderen. Vinderen er den person med fleste kravlenisser.

 

Tip: deltagerne kan selv vælge deres egen julesang. De kan med fordel nøjes med at synge et vers af sangen igen og igen.

Find kravlenisserne

En julevariation af den klassiske leg "tampen brænder"

Deltagerantal:

3 - 36. legen leges bedst i små hold af 3 - 9 deltagere, men der kan leges hold mod hold.

Materialer:

Små kravlenisser, gerne som deltagerne selv har lavet.

Sted:

Inde