Fra Isbjerg til Isbjerg

To borde stilles væk fra hinanden, med så stor afstand som muligt. Bordene skal forestille Øer. Hver deltager får udleveret et stykke avis/tæppe, en stol vil ligeledes virke fint. Deltagerne fordeler sig i rummet. Deltagerne skal forestille sig de er fanget på hvert deres isbjerg og de må forsøge at nå i sikkerhed på Øerne/bordene uden at rører gulvet. Deltagerne må hoppe fra isbjerg til isbjerg, og flytte isbjergene.

Falder nogle på jorden, så begynder lejen forfra.

Samarbejdsøvelsen slutter når alle er sikkert i land på øerne.

Variation:

Øvelsen kan gøres svære ved at tilføje nogle regler.

  • Der må kun flyttes på ubemandede isbjerge.
  • Alle skal samles på samme ø
  • Når man først har sat fødder på øen, så må man ikke forlade øen igen.
  • Der må kun stå en deltager på hvert isbjerg af gangen.
  • En ekstra besværlig regel kan være, at man kun må flytte på et ubemandet isbjerg, hvis man samtidigt holder en i hånden.
  • En Ekstra, ekstra svær regel kan være, at man kun må flytte et tomt isbjerg, hvis man holder i hånden og danner en kæde op til øen. (her skal man lige planlægge hvor isbjergene skal ligge når legen starter – et isbjerg 1 meter fra øen, to isbjerge 2 meter fra øen, to isbjerge 4 meter fra øen, så de har mulighed for at danne kæden hen til øen og redde alle i land.)

         De andre regler gælder stadigt til denne variation af               legen!

Fra isbjerg til Isbjerg

En samarbejdsøvelse, hvor det gælder om at redde sine holdkammerater i land!

Deltagerantal:

7 - 20

Materialer:

Stykker af tæppe/avissider eller stole til isbjerge.

Borde eller lignende til øerne.

Sted:

Ude og inde.