Frugtsalat

Deltagerne tager hver en stol som de sætter i en rundkreds. Der skal være nok stole, så der er nok stole til alle deltagere på nær én deltager.

Deltagerne indeles i forskellige frugtgrupper: Jordbær, æbler, pærer, bananer, appelsiner, kiwi osv. Der behøves ikke at være lige mange deltagere som er samme frugt.

Deltagerne sætter sig nu ned på hver deres stol, på nær en person, som ér "den". Deltageren som er "den" stiller sig i midten af rundkredsen. Han eller hun skal nu sige en frugt, og alle de der er den frugt skal rejse sig og finde en tom plads. Personen i midten skal også prøve at nå at finde en tom stol. Den person, der ikke når at få en stol skal nu stå i midten og vælge den næste frugt.

Hvis "den" der står i midten, siger ‘frugtsalat’ skal alle rejse sig på samme tid og finde en ny plads.

En fin regl er at man ikke må tage en tom plads. hvis det er pladsen lige ved siden af der hvor man allerede sidder.

Alternativ: Kan "den" sige: "Alle med briller!" "Alle med sorte sokker!" eller noget helt tredje i stedet for frugter. Det kan skabe lidt variation.

Alternetiv: Legen leges som navneleg: En facilitator nævner navnene på de personer som skal bytte plads. Den' som er Den' skal ikke sige noget men blodt forsøge at finde sig en plads, så en ny bliver den'.

Frugtsalat:

Deltagerne deles ind i grupper navngivet efter diverse frugter. De skal skifte plade hvis deres gruppe nævnes.

Deltagerantal:

Minimum 10 og maksimalt 30.

Materialer:

En stol til hver deltager. Har i ingen stole, så brug nofet andet til at markere deltagernes pladser med. Det kan værer tørklæder eller liggeunderlagen.

Sted:

Ude og inde. Legen kræver plads. der må gerne være plads imellem deltagernes pladser i cirklen.