Gå til Island efter sild

legen: "gå til Island efter sild" er som stafet en konkurrence i hvem der kan komme hurtigst frem ved hjælp af tre klodser. Alle deltagere får tre klodser. Klodserne er ca. 10*10*10cm. Alle deltagere stiller sig på startlinjen på to af deres klodser. Når der bliver sagt start, så pladser deltagerne deres tredje klods foran sig og træder over på den med den ene fod. Den klods, som bliver ledig skal nu flyttes frem således at de kan træde frem på den med den anden fod og så fremdeles.  Hvem kommer først.

 

Tip: prøv at lege legen som en gammeldags fangeleg, hvor deltagerne kun må bevæge sig rundt på deres tre klodser.

 

Den klassiske leg "gå til Island efter sild" er en gammel leg fra middelalderen hvor man har to klodser på 12 - 15 cm. Deltagerne skal stå bag en markeringsstreg, og det gælder nu for den enkelte deltager at pladser den ene klods, med hænderne, så langt væk fra stregen uden at rører jorden. Hvem kan strække sig længst?

Gå til island efter sild

Stafet, hvor deltagerne kun må bevæge sig ved at flytte og træde på træklodser, så klodserne danner en sti foran deltagerne.

Deltagerantal:

Minimum to hold med 3 - 5 deltagere på hvert.

Materialer:

Minimim to træklodser pr. hold. Der kan bruges aviser eller laminerede A4 ark som trædesten.

Sted:

Ude og inde.