Æggeudspring

Deltagerne deles ind  i små hold. Holdene får til opgave at lave en anordning, der kan forhindre at et æg smadres, hvis det bliver smidt ud fra stor højde.
Holdet får udleveret et æg og få udvalgte materialer. Holdet får samtidig at se, hvor holdet skal kaste deres æg ud fra.

Der bør være en instruktør tilknyttet hvert hold for at kunne evaluere forløbet efterfølgende. Opgaven bruges til at fremhæve aspekter af teamwork eller ledelse

konstruktionsfasen:

Holdene får de samme materialer til rådighed, men det er ikke vigtigt, for at kunne lave deres opfindense. Materialerne kan værer En rulle tape, en plastikpose, en pakke sugerør, balloner, en elastik, noget snor, et par sider avispapir papir eller staniol. Udover det holdene får udleveret, så må holdene bruge alt det de har i lommerne.

Fremlæggelse/reklame for produktet:

Som ekstraopgave skal holdene fremlægge deres anordning for de andre hold inden den afprøves. Fremlæggelsen skal være en reklame for deres produkt. Det kan være i form af en jingle.

Hvert hold har kun et forsøg til at teste anordningen, og det er til premieren efter de har fremvist deres opfindelse for de øvrige hold.

Evaluering:

- Havde alle indflydelse på projektet!
- Hvem lavede hvad?
- Hvordan blev der kommunikeret?
- Hvem var lederen, hvorfor blev Han/hun lederen?
- Hvad kunne gruppen have gjort bedre?

Æggeudspring.

Holdet skal lave en faldskærm eller en airbag til deres æg, så det ikke går i stykker, når det kastes ud fra stor højde.

Deltagerantal:

3 - 7 deltagere pr. hold.

Materialer:

Et kogt æg. Ellers kan det værer En rulle tape, en plastikpose, en pakke sugerør, balloner, elastikker, noget snor, et par sider avispapir, papir eller staniol. Udover det holdene får udleveret, så må holdene bruge alt det de har i lommerne.

Sted:

Faldskærmen/airbagen kan konstrueres indendørs. Æget bør kastes ud udendørs på et hårdt underlag.