Go' hund

Deltagerne deler sig i hold og stiller sig i rækker.

Forreste deltager på hver hold får udleveret en sukkerknald.
Hver holddeltager skal på skift anbringe sukkerknalden på panden. Uden at holde sukkerknalden med fingeren, skal deltagerne, komme så hurtigt frem til et fælles punkt for holdene og bevæge sig baglæns tilbage til sit hold, hvor sukkerknalden overdrages til den næste på holdet.
Personen med sukkerknalden må ikke bevæge sig medmindre sukkerknalden ligger på panden.

 

Go' Hund

Stafetløb, hvor deltagerne skal ballancere med en sukkerknald på panden.

Deltagerantal:

Minimum to hold af mindst 3 deltagere.

Materialer:

Mindst en sukkerknald pr hold.

Sted:

Ude og inde.