Goddag

Alle deltagerne går rundt mellem hinanden.

Deltagerne skal nu hilse, ved at give hånd, på dem man møder ved at man starter med at præsentere sig med sit eget navn.

F.eks. møder Bo, Ib. Bo og Ib hilser nu på hinanden med deres navne, men idet de gør det, så bytter de nu navn så Ib hedder Bo og omvende.

legen fortsætter ved at Ib som nu hedder Bo hilser på Irene. De bytter ligeledes navn så Irene nu hedder Bo, og Bo, Irene. Man må ikke hilse på den samme to gange i træk. legen slutter når man har fået sit eget navn igen.
Det lyder og er simpelt men kræver en stor del konsentration for ikke løbe vildt i navnene. 

Goddag!

Hils på de ander. Byt navn! Find dit navn igen! Simpelt nok.

Deltagerantal:

10 - 36

Materialer:

Ingen.

Sted:

Inde og ude.

Andre navne for legen:

"Bytte-navn-leg"

"Kængurunavn"