Goddag, goddag, goddag

Alle børnene får et tal mellem 1 og 6, alt afhængigt efter hvor mange hold deltagerne skal deles op i. Den enkelte skal ikke vide hvilket tal de andre har fået. Legen foregår uden at nogen siger noget.
Deltagerne går rundt mellem hinanden. Man skal hilse på de andre ved at ryste den andens hånd det antal gange, der svarer til det tal, man har fået. Når den ene har rystet hånd, er det den andens tur. Møder man en person med det samme antal hilsner som en selv, tager man hinanden i hånden og går rundt, indtil alle med de samme tal har fundet hinanden.

 

Goddag, goddag, goddag - Variation

Legen leges som Goddag, goddag, goddag men i stedet for at hilse ved at ryste den deltagers hånd man hilser på, et bestemt antal gange. kan man røre ham på næsen, blinke til ham, rører hans ører, bukke eller lave en anden bevægelse, det bestemte antal gange.

Goddag, Goddag, Goddag.

Dette er ikke en navneleg, men en leg som kan bruges til at inddele deltagere i nye hold.

Deltagerantal:

20 - 36

Materialer:

Små sedler med tal. En til hver deltager.

forudbestemte hold og tal til deltagerne, så de kommer på de rigtige hold 

Sted:

Ude og inde.