Gør det rigtige

En deltager sendes ud af lokalet. Resten af gruppen bestemmer, hvad denne deltager skal gøre når han/hun kommer tilbage! 
De viser det de aftaler for hinanden så alle ved hvordan det skal se ud når den sidste deltager kommer ind igen og skal gøre det!

Deltageren som er sendt ud for døren får til opgave at komme tilbage ind i rummet når de resterende deltagere kalder. Når Han/hun kommer ind igen skal hun gører som de andre ønsker ved at prøve sig frem

Vedkommende kaldes ind igen. Deltageren prøver sig nu frem og hver gang deltageren gør noget rigtigt klapper nogle. når deltageren gør det hele rigtige så klapper alle – hvis hun gør noget der ikke er aftalt sker ingenting, ikke en lyd.

Deltageren skal derfor prøve sig frem til at gøre som holdet ønsker.

For at gøre legen lettere kan der aftales, at der skal imiteres noget specielt eksempelvis et dyr eller en idrætsgren, eller at deltageren skal sætte sig et bestemt sted i lokalet på en bestemt stol.

Eksempel:

Opgave: Deltageren skal sætte sig på en bestemt stol i rummet.

-Når deltageren sætter sig på en stol, så klapper nogle.

- Når deltageren bevæger sig i den rigtige retning så klapper nogle andre.

- når hun har fundet stolen så klapper andre.

- Når deltageren flytter en stol så klapper ander, forudsat stolen deltageren skal sidde på ikke står det rigtige sted.

- når deltageren gør flere rigtige sammen så klapper flere og flere. Deltageren vil derved få en fornemmelse af at jo flere der klapper jo tættere er hun/han på løsningen.

- Når deltageren til sidst sætter sig det rigtigeste på den rigtige stol, så klapper alle.

Evaluering:

Efterfølgende kan der tales om vigtigheden af kommunikation.

Om øvelsen:

Få dine holdkammerater til at agere på en bestemt måde ved hjælp af non-verbal kommunikation.

Deltagerantal:

5 - 36. Jo flere der er med, jo mere intimiderende er øvelsen for den der skal "gøre det rigtige".

Materialer:

Ingen. Men det er en god ide at instruere de deltagere, som skal guide den deltager som skal "gøre det rigtige" med deres klapsalver - se eksemplet..

Sted:

Inde.