Grænsekamp

Deltagerne danner to hold. Der kan laves en bane på 6*3 meter. banen deles på midten så hver banehalvdel er 1.5 meter dyb og midterlinien er 6 meter lang. Holdene har base på hver sin side af en midterlinje. Holdene bestemmer selv hvor tæt de står på linjen, men legen er mest underholdende hvis alle befinder sig så tæt på linjen som muligt. Legen går ud på at trække modstanderne over midterlinjen og over på egen halvdel så de ikke har kontakt med egen banehalvdel længere. Lykkedes det at trække en deltager fra det andet hold over midterlinjen, så skifter deltageren hold. Det er forbudt at overtræde men det kan være tilladt at lave en kæde, hvor kun nogle deltagere behøver at blive ovre på deres egen halvdel. Men brudes kæden går de deltagere der ikke længere kontakt med egen banehalvdel til det modsatte hold.

Et hold vinder, når det har erobret alle deltagere fra modstandernes hold

Grænsekamp:

To hold kæmper om at trække modstanderholdets deltagere ind på deres egen banehalvdel.

Deltagerantal:

8 - 16

Materialer:

Afmærkning af grænse.

Sted:

Ude.