Højdeskræk

Inden holdet starter med denne opgave skal de instrueres i hvad der skal ske.

Foran holdet er der stillet en høj kasse hvorpå der er en lille afsats.
De får nu at vide at de med bind for øjnene vil blive løftet op på kassen, på den lille afsats, og skal derfra tage et langt skridt frem.
De skal have indtrykket at de vil falde ned.
Når alle har fået bind for øjnene bliver der på gulvet lagt et lille stykke træ som ligner den lille afsats oppe på kassen.
Deltagerne som i mellemtiden er blevet ført ud af høre- og synsafstand bliver nu ført frem til kassen en og en.
Personerne på posten skal nu snyde deltagerne i at tro at de bliver løftet op på kassen, men i virkeligheden bliver de sat på træet på gulvet.
Personen får nu til opgave at tage et skridt frem.
Personen vil instinktivt gøre sig rede til at falde ned, men da han kun er få cm over jorden vil han lave et komisk stunt idet han træder et skridt frem.
De deltagere, der har prøvet øvelsen, kan overvære de andre blot de holder mund.

 

Højdeskræk

Her går det ud på at snyde en deltager og hans opfattelse af hvor højt han står og få ham til at tage et skridt fremad ud i uvisheden.

Deltagerantal:

Flere end 1. Men der skal være et par særke instruktøre, som kan løfte deltagerne.

Materialer:

Et bord eller en høj kasse. Et underlag personen kan træde på. bind for øjnene.

Sted:

Inde og ude.