Holdet binder et´ knob

Holdet får udleveret et langt knobreb eller tov. Rebets længde skal Ca. være således at hver deltager har 1.5meter tov. Dvs. at hvis der er 4 deltagere på et hold, så bør rebet være omk. 6 meter langt.

Deltagerne skal fordele sig langs tovet og holde fast i det. Ingen deltager må slippe tovet under legen. Tovet ikke ligeledes ikke må røre jorden under legen.

Holdet skal nu binde et slyngstik eller et råbåndsknob.
 

Holdet binder et' knob

Lad holdet binde så mange knob de kan på et' knobreb

Deltagerantal:

3 - 9

Materialer:

Et langt reb. Er der flere hold, så bør rebene have samme længde.

Sted:

Ude og inde.