Holdets hukommelse

Deltagerne deles ind i minimum to hold af 4 til 6 personer. Hvert hold skal finder 20 ting. Tingene anbringes i en spand eller på en sådan måde at de ikke kan ses af de andre hold inden legen går i gang. Holdene har derefter 2 minutter til at gå over for at se hvilke ting de andre hold har i deres samling. Derefter får holdene og deltagerne på holdene efter tur lov til at kræve en ting af et andet hold. Gætter holdet rigtigt så har de vundet tingen. Gætter holdet ikke rigtigt springes dette hold over i næste runde. Det hold, der til sidst har flest vundne ting har vundet.

Holdets Hukommelse

Holdene skal kollektivt huske, hvilke ting de andre hold gemmer!

Deltagerantal:

Minimum to hold på 3 - 7 personer.

Materialer:

Ca. 20 ting pr. hold

Sted:

Ude og inde.