Holdsamarbejde

Til denne øvelse skal der bruges et billede af en velkendt tegneserieseriefigur. Billedet må gerne have mange detaljer. Billedet skal deles ind i lige så mange udsnit, af ens størrelse, som der er deltagere på holdet. Hver deltager får et udsnit. Deltagerne må ikke vise deres udsnit til de andre deltagere. De må heller ikke have set det samlede billede før øvelsen går i gang, de skal arbejde selvstændigt hver for sig.  Hver deltager får til opgave at tegne deres udsnit på et blankt stykke papir og samtidig forstørre deres billede fem gange. De må selvfølgelig heller ikke hjælpe hinanden når de forstørre og tegner deres udsnit.

Deltagerne får dog at vide at deres udsnit vil danne et samlet billede til sidst.

Når alle deltagere har tegnet deres udsnit af billedet sættes udsnittene sammen, så deltagerne kan se det samlede resultat.

Denne øvelse vil demonstrere hvordan det vil være at arbejde i uafhængige grupper om et samlet projekt, hvor hver deltager /gruppe varetager dele af opgaven.

 

Deltagerne få papir, blyanter og farver sat til rådighed.

 

Punkter til evaluering kunne være:

- Forstod alle deres opgave.

- Hvad kunne været rart at aftale før opgaven?

- Hvad vil hjælpe at aftale hvis der skal arbejdes i grupper?

- Hvordan afvikler man et godt gruppesamarbejde?

- Hvordan afslutter man et gruppesamarbejde?

 

Gentag eventuelt opgaven igen eller stil holdet over for en tilsvarende gruppeopgave som de skal planlægge og udføre.

Holdsamarbejde

Deltagerne skal arbejde selvstændigt med at tegne en tegning. Deltagernes tegninger skal til sidst danne et samlet billede.

Deltagerantal:

3 - 9 deltagere deles om et billede.

Materialer:

Billedet, Papir, Udsnit af billedet, tegneredskaber.

Sted:

Ude og inde.