Hoppe i sjippetov

At hoppe i sjippetov kræver ikke mange forklaringer. Brug legen som en tillidsøvelse, hvor sjipperen har blind for øjnene. Deltagerne har på skift et bind for øjnene. De andre deltagere hjælper det blinde holdmedlem med at hoppe i sjip.

Alternativt kan i lege "Kaffekanden koger." Hvor en deltager står i midten og svinger et tov rundt i en cirkl, ved at dreje rundt om sig selv. Tovet skal svinges rundt ca 15 cm over jorden. De adre deltagere skal gå ind i cirklen og hoppe over tovet idet det passere dem. En blind deltager guides ind i cirklen op hopper over tovet ved hjælp af de andres vejledning. Deltagerne skiftes til at være blinde og guide de andre deltagere.

Hop i sjip

Hop i sjip med bind for øjnene! 

Deltagerantal:

Minimum 4.

Materialer:

Et sjipppetov og bind for øjnene.

Sted:

Ude og inde.