Ingrediensjagt – En øvelse i lederskab

Legen kan tilpasses til flere aldersgrupper. Esensen er at hvert hold udpeger en holdleder. Denne leder skal guide/instruere sit hold til at finde ingredienser i landskabet/nærområdet, som holdet senere skal bage en kage af. Legen leges som et stjerneløb, så hver gang holdet har fundet en ingrediens, så skal de tilbage til deres holdleder for at få en ny instruktion i at finde den næste post. Hvert hold bør have et eller flere steder der er eksklusive for deres hold, således holdene ikke bare træsker rundt i enden på hinanden.

Der laves et kort for hver ingrediens som holdet skal finde samt et par individuelle poster/steder til hvert hold. Kortene kan indeholde en rutebeskrivelse til ingrediensen, et kort, eller et billede. Der kan ligeledes stå en hjælpetekst til posten. Hvis der er tale om større børn, så kan der være en lille quiz tilknyttet hver post for at sikre sig at holdet virkelig har fulgt med i instruktionen.

Instruktøren på holden må selvfølgelig ikke vise deres hold billederne eller hjælpeteksterne til disse. Alle instruktioner til hvordan holdet skal finde posterne skal overleveres verbalt fra instruktøren/holdlederen til holdene.

Der kan skiftes holdleder/instruktør på holdene for hver post.

En post kan se således ud:

Posten indeholder et billede af et kendt sted i nærheden, som er nemt at finde. Billedet kan vise andagtspladsen, og at posten ligger lige under korset, som er rejst der. Under korset er der tre pinde og på hvert pind er der et regnestykke. 34 + 55, 34 + 66 og 35+60(jo større børn, jo mere komplicerede regnestykker)

Hjælpeteksten til billedet kan være. Jeres ingrediens ligger under nr. 100!

Man kan således bytte rundt på pindene og regnestukkerne i forhold til billedet. Så hvis holdlederen siger at ingrediensen ligger under den midterste pind, så passer det måske ikke med virkeligheden. Men der bør i så fald stå ved billedet, at billedet kan være misvisende.

En post kan se således ud:

Holdet får et 30 meter målebånd og kompas. Holdet får 3 - 5 hovedretninger med tilhørende afstande.

Der markeres således 3 steder på et lille areal. Spørgsmålet om holdet måler sig frem til det rigtige sted.

En post kan se således ud:

Et afbillede af et velkendt klatretræ nær spejderhytten. Posten har hjælpeteksten: Posten hænger 3 meter oppe i træet. Der hænges flere poster op i træet i forskelligt højde.

En post kan se således ud:

Hjælpetekst: Denne post er markeret med den samme farve som en rød postkasse har om natten.

Og efterfølgende står der en gåde om hvor posten er. Eks: ”op og ned er lige langt. I solskin regn og vind”

(Der kan hænge flere poster i flagstangen, men det pågældende hold skal tage den røde post)

Posterne kan ligeledes være gode billeder af stederne hvor posterne hænger, gode rutebeskrivelser eller et godt O-løbskort.

Bemærk, at jo mindre holdene er stedkendte, jo bedre postbeskrivelser skal der være til instruktørerne.

 

Det er rigeligt med 3 – 5 poster pr hold. Hvert hold kan således få suppleret listen af ingredienser op som de skal bruge til kagen.

Når alle hold har været ved deres poster, så bages der en kage af ingredienserne. Hvis kagen ikke smager rigtigt, så har holdet ikke været dygtige til at finde de rigtige poster.

 

Evaluer løbet med holdene.

Det er vigtigt at deltagerne får en forståelse for den opgave/udfordring det er at instruere og at øvelse gør mester. Ledende spørgsmål kan være:

-Er det svært at instruerer.

-Hvad skal der til for at forstå en instruktion korrekt.

Ingrediensjagt:

Lad holdets deltagere instrurer hinanden i jagten på ingredienserne til en kage.

Deltagerantal:

Hold på 3 - 9 deltagere.

Materialer:

Ingrediensen til de rigtige poster/kage, samt falske ingredienser til de falske poster, trangia, sprit, køkkenredskaber.  

Sted:

Ude, men hvis der kun er et hold, så kan man godt lave løbet indenfor.