Jagtbold

Jagtbold eller Krydsbold er et boldspil, hvor der skal være minimum otte spillere og deltagerantallet i øvrigt skal være deleligt med fire.

Spillerne stiller sig i to kredse, den ene indeni den anden. Den inderste kreds med ryggen mod centrum.
Den yderste kreds med front mod centrum. 

Afstandene mellem de to kredse er ca. 1,5 meter. Afstanden mellem personerne i den inderste kreds bør ligeledes være omkring en meter

Spillerne i de to kredse skal stå lige over for hinanden.
Et par, der står lige over for hinanden, er modspillere, ligesom de 

to deltagere, som står på hver side af en i samme kreds er modspillere.

Spillet begynder med, at en spiller fra hver hold, som står i inderkredsen, så langt fra hinanden som muligt, kaster hver sin bold til medspillerne i den anden cirkel der står til venstre for en (se illustration). 

Jagtbold

holdenes bolde skal, som skrevet, starte så langt fra hinanden som muligt i inderkredsen
Holdene begynder samtidigt, Overhaler det ene holds bold det andet holds bold får det hurtigste hold et point og der startes igen med boldene i samme kreds, men så langt fra hinanden som muligt.
Der kan spilles på tid eller op til et bestemt antal point.

 

Jagtbold - Variation 1

Holdene stiller op som almindelig Jagtbold

Jagtbold kan varieres på mange måder. For eksempel: 

Ved at tælle omgange. Det gælder blot for holdene om at få boldene flest gange rundt i cirklen. Det kan gøres på tid, eller ved at det hold, der kommer hurtigst rundt med bolden et bestemt antal gange rundt har vundet.


Materialer: Bold, Stopur.

Jagtbold Variation 2

Holdene stiller op som almindelig Jagtbold.

I stedet for at bruge en bold pr hold, bruges der flere bolde pr hold.

Ved at starte to steder pr. hold med i alt 4 bolde, 3 steder pr. hold med i alt 6 bolde eller 4 steder pr. hold med 8 bolde.
Man kan så vælge at bruge de klassiske regler for jagtbold eller bruge "variation1"


Materialer: Bolde(gerne i to ens farver, en til hvert hold)

Jagtbold

Legen leges af to hold, hvor begge hold har en bold. Boldene jagter hinanden rundt i de to cirkler holdene står i.

 

Deltagerantal:

12 - 40

Materialer:

To bolde.

Sted:

Ude

Andre navne for legen:

Krydsbold