Øjne i natten

"Øjne i natten" er et sporløb med Reflekser. Men til forskel for et almindeligt løb med reflekser sættes reflekserne på en sådan måde at man kun kan se en refleks af gangen fra det sted man står. Det Gøres ved at man placere refleksen i et sort rør, det kan være røret fra en køkkenrulle. Røret er lukket i den ene ende og der placeres en refleks i bunden, inde i røret. Man starter et aftalt sted på løbet. Det skal være et meget præcist og afmærket sted. Det skal være således at man kan lyse direkte ind i røret og på refleksen i bunden af røret som sidder på det sted man skal hen. Ved det næste rør skal man stille sig præcist foran røret. stedet kan igen være afmærket, således man kan lyse ind i det næste rør.
Ruten med reflekserne kan således ligge på et meget lille areal og man kan anlægge den på en sådan måde at deltagerne kun kan se en refleks af gangen og derved går en fast rute.
Husk at der skal være et uhindret udsyn mellem rørene og de skal være godt fastmonteret så de ikke bevæger sig i vejr og vind.
Ved hver refleks kan der være en post eller et bogstav for nu at se om deltagerne har gået den rigtige vej gennem refleksløbet.
Husk:

Det kræver to mand at opstille refleksløbet.
TIP:

Refleksløbet kan laves indenfor. Rørstumperne kan tapes fast på gulvet med en kraftig tape og lyset slukkes.

Øjne i natten

Et refleksløb, Hvor du kun kan se refleksen fra den næste post og ikke alle dem der hænger i området.

Deltagerantal:

3 - 20. deltagerne deles ind i små hold og sendes ud på refleksløbet med små mellemrum.

Materialer:

rør, reflekser, pløkker.

Sted:

Ude og inde.