Julelyset

Julelyset er en selskabsleg til når I sidder med gæsterne rundt omkring julebordet. Hver julegæst får deres eget julelys ved sin plads på bordet. Når alle er bænket om bordet og julemiddagen begynder, så bliver alle lysene tændt ved hver gæst. Det gælder nu om, hvis lys der brænder i længst tid, samtidigt med at man diskret forsøger at slukke de andres lys. Det tilladt at bruge ufine tricks. Det kan være at puste til de andres lys, bruge en ske som lyseslukker, afskærme for træk og meget mere. Vinderen, hvis lys er tændt længst, modtager en lille gave.

TIP: Vær opmærksom på at legen godt kan grisse lidt, så det kan være en fordel at sætte deltagernes lys på en underkop eller lignende. Ligeledes kan det være en god ide, ikke at tillade at der bruges væsker eller julesulet til at forsøge at slukke andres lys med.

En fin regl kan ligeledes være, at man ikke må fjerne andres lys i et forsøg på at slukke dem.

Julelyset

Julelyset er en selskabsleg, hvor hver deltager får et julelys de skal våge over under julemiddagen.

Deltagerantal:

Minimum 7. Deltagerne bør være over 10 år.

Materialer:

Julelys, et til hver deltager. Evt et underlag til hvert lys. lysene kan evt. pladseres i et glas.

Sted:

Ved julebordet.

Andre navne for legen:

Lysrace.