Kalle kaos

På et areal ligger der 60 sedler i forskellige farver. På hver papirlap står der et tal fra 1 til 60. På den anden side af hvert stykke papir står der et nøgleord.

Hver patrulje får tildelt en instruktør som skal hjælpe holdet med at udfører aktiviteterne, som holdene får eller vælger.

Holdene starter med at slå med en terning. Slår holdet tre med terningen, så skal de finde seddel nr. 3 og læse nøgleordet. Instruktøren noterer hvad nummer holdet er landet på. Nøgleordet på sedlen referere til en opgave som de får af instruktøren eller en de kan vælge at udføre. Opgave som de selv finder på skal være i relation til det nøgleord, som står på sedlen.

Eksempelvis kan der stå reb på seddel nr. 3. Opgaven kan være at binde en besnøring. Hvis de ikke kan eller vil løse denne opgave, så kan de vælge en opgave selv, hvor reb er centralt i løsningen af opgaven. Det kan være at fange instruktøren med en lasso. Lave en takling osv. De opgaver de selv finder på godkendes af instruktøren inden de udføres af holdet. Når holdet har lavet en opgave så slår de med deres terning igen. Hvis de nu slår 3 så ligges denne sum til den samlede sum som de hidtil har slået med terningen. Dvs. 3 + 3=6. Holdet skal nu finde seddel nr. 6, hvor der står et nyt nøgleord. Holdet fortsætter således indtil de har slået en samlet sum over 60 og løst de tilsvarende opgaver.

Det eneste krav til måden hvorpå der løses opgaver er, at alle deltagerne fra holdet er involveret i løsningen.

Instruktøren noterer løbende, hvad deres samlede sum er.

Sedlerne kan have forskellige farver ud fra forskellige temaer eller kompetencer. Materialerne til opgaverne kan delvist ligge klar til holdene, men ellers er de selv ansvarlig for at frembringe dem, når de skal løse en opgave.

Tip: jo yngre deltagerne på holdene er, jo vigtigere at de får fast definerede opgaver, opgaver som er lavet på forhånd og materialerne ligger klar.

Kalle kaos

Holdet skal impovicere opgaverne, som de skal løse i dette løb, Hvor det gælder om at tage op til 60 poster så hurtigt som muligt.

Deltagerantal:

Hold af 3 - 9 deltagere.

Materialer:

60 sedler med stikord. En terning pr. hold. Papir og blyant til instruktørerne. Diverse materialer. 60 opgaver som instruktørerne kan give holdene.

Sted:

Ude. Gerne nær spejderhytten, da holdene selv skal finde materialer til de poster de skal løse.