Kartoffelarkitekt

Lav et kendt bygningsværk i kartoffel.

Deltagerne skal konstruere et kendt bygningsværk. Bygningsværket skal mindst være 25 cm højt når det er færdigt.

Bygningsværket kan være: Rundetårnet, Eiffeltårnet, en pyramide, panthenon, stonehenge eller lignende.

Deltagerne får et billede som inspiration. Deltagerne må selvfølgelig gerne komme med deres egne forslag til et bygningsværk.

Kartoflerne skæres til som byggesten i bygeriet og sættes sammen med tandstikker.

Kartoffelarkitekt

Deltagerne skal konstruere et kendt bygningsværk i kartofler!

Deltagerantal:

Små hold på 3 til 7 deltagere er egnet.

Materialer:

Kartofler. Dolke. Tandstikker. Billeder af kendte bugningsværker.

Sted:

Ude og inde. Der må gerne væer et fladt underlag til bygningsværket.