"Klappe røv"

Deltagerne stiller sig to og to og tager fat i makkerens højre hånd med højre hånd. Det gælder nu om at klappe den anden bagi uden selv at blive ramt.

Lav en lille konkurence med de simple regler.

Materialer: Ingen

 

Alternativ: Klappekamp

To deltagere står overfor hinanden og skal forsøge at komme til at klappe deres modstander bag på låret. Samtidig skal deltagerne selv undgå at blive ramt. I denne version holder deltagerne ikke hinanden i hånden.

Materialer: Ingen

"Klappe røv"

Klap din modstander bag i.

Deltagerantal:

2. Men kan bruges til konkurrence blandt mange deltagere.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde