Kluddermor - Krydskludder

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hænderne. En person er "Kluddermor." ”kluddermor” stiller sig uden for rundkredsen således at "Kluddermor" ikke kan se rundkredsen. Personerne i rundkredsen skal nu filtre sig sammen.

Når cirklen er filtret sammen råbes der på "Kluddermor:" "Kluddermor, Kluddermor, kom og hjælp." Kluddermors opgave er nu at filtre cirklen ud så de står i den oprindelige kreds.

Deltagerne må ikke slippe grebet med deres sidemand under legen.

 

Materialer: Ingen.

 

Kluddermor variationen krydskludder

I stedet for at holde sidemanden i hånden som man står ved siden af i cirklen. rækker alle i cirklen hænderne ind i cirklens midte og tager fat i et par tilfældige hænder, dog ikke begge hænder fra samme person.

Kluddermor som har stået udenfor cirklen, uden at havde kikket, tilkaldes.

Deltagerne i kredsen råber: "Kluddermor, kluddermor, kom og hjælp"

Kluddermor skal nu vikle deltagerne ud så de igen står i en cirkel. Nogle gange lykkes det andre gange er det umuligt.

 

Materialer: Ingen 

Kluddermor

Deltagerne skal stille sig i en cirkel for derefter at "slå knude" på cirklen ved at deltagerne fletter sig ind i hinanden uden at slippe deres greb i sidemandens hænder. kluddermor skal nu forsøge at kluddre dem ud igen. 

Deltagerantal:

10 - 100. Hvis der er manhe deltagere, så kan der godt være flere kluddermødre.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.