Klunse

Når der klunses får hver deltager udleveret 5 tændstikker, småsten eller knapper. Fem små ting der kan gemmes i hånden.
Legen leges ved at deltagerne tager et antal af deres småting og gemmer dem i den ene hånd. Hånden stikker de frem mod de andre deltagere. Deltagerne gætter efter tur, hvor mange ting, der er i alt i deltagernes fremstrakte hænder.
Den der gætter rigtigt eller kommer tættest på har vundet og må lægge en tændstik til side.
Den der først har lagt alle sine tændstikker til side har vundet.

Klunse

Gæt hvor mange ting deltagerne har i hænderne!

Deltagerantal:

3 - 6 Deltagere er passende.

Materialer:

5 lille ting pr deltager. Tændstikker er velegnet.

Sted:

Ude og inde.