Kollektiv

Kollektiv er en udfordring for de ældste børn i foreningen(15 – 17år). Kollektiv egner sig især til de ældste spejdere.

Deltagerne får lov til at låne spejderhytten eller foreningslokalerne i en uge, hvor de skal bo sammen som et kollektiv.

Aktiviteten kræver at deltagerne kan låne egnede lokaler til formålet. Der skal være køkken og gerne bad. Det kan fint være den lokale spejderhytte. Lokalerne/hytten skal lige således at deltagerne kan deltage i deres ugentlige fritidsinteresser og skolegang i løbet af ugen. Kollektivet kan fint afholdes i en skoleuge, så har den enkelte deltager selv ansvaret for at komme i skole og  deltage i fritidsinteresser.

Som forberedelse

Deltagere aftaler med foreningen at de benytter hytten en hel uge.

Der skal selvfølgelig stadig være plads til de øvrige foreningsmedlemmers ugentlige aktiviteter.

Deltagerne forbereder niveauet af aktiviteter. - hvis der overhovedet skal være nogle.

Deltagerne Skal aftale fælles regler inden der flyttes. De bør ligeledes lave nogle løbende i løbet af ugen, hvis det er nødvendigt.

Regler fra starten kan dog være:

  • Ingen alkohol
  • Ingen Fester
  • Ingen gæster med mindre alle er indforstået med det.
  • Et af patruljerummene i hytten er Sove/stillerum - Her er der ingen larm, her er der ro til at sove.
  • Aftensmåltider indtages kun når alle er samlet.
  • .........

 

Som forberedelse:

Deltagerne skal snakke om fordelene ved at bo sammen og de udfordringer det vil give, evt:

konflikthåndtering.

Fordeling af arbejdsopgaver vedrørende fællesspisning og oprydning.

Økonomi.

 

Kollektivet:

Deltagerne flytter ind i spejderhuset en uge for at bo i kollektiv. Bofællesskabet skal være uforpligtende. Dvs. Deltagerne sætter selv rammerne for, hvordan de vil bruge fællesskabet vedrørende madlavning og aktiviteter. Deltagerne skal heller ikke være arbejdskraft for de øvrige foreningsmedlemmer i løbet af ugen.

 

Efterfølgende er der et lille oplæg af kollektivisterne til deres leder omkring, hvordan det var at bo i fællesskab. Deltagerne skal gerne have fået den oplevelse at hvis man indgår et fællesskab med andre er det vigtigt med fælles regler og forståelse for hinandens forskelligheder.

 

I løbet af ugen kommer lederen på besøg. Lederen kan holde beboerråd for at være sikker på alle har det godt. Lederen kan ligeledes være med til at italesætte nogle af de problemstillinger, der er i huset og skal løses for at alle får en god oplevelse. Men der børe være minimum indblandelse fra lederens side, deltagerne bør selv løse deres problemstillinger.

 

Materialer:

En Egnede lokaler. Deltagerne laver selv en økonomisk ramme så vidt de ønsker en fællesøkonomi til mad og andet(brugerbetaling).

 

Kollektiv

Lad de ældste børn bo i kollektiv i foreningens lokaler en uge!

Deltagerantal:

5 - 9 deltagere er ideelt!

Materialer:

Egnede foreningslokaler.

Personligt udrustning. tøj + div...

Sted:

I egnede foreningslokaler. i Nærheden af deltagernes skole og fritidsinteresser.