Kommunikations-øvelser

Hvordan kommunikere vi med hinanden? Hvordan kan vi forbedre vores kommunikation med hinanden?

Når to mennesker interagere med hinanden så består den samlede kommunikation af.

Det verbale sprog (det, man siger) udgør ca. 7 % 
Tonefaldet udgør ca. 38 % 
Kropssprog udgør ca. 55 %

Kommunikationsøvelserne forsøger at øge bevidstheden om, hvorledes vi kommunikere med hinanden og, hvordan vi kan forbedre den.