Kompas-rosestafet

Legen laves som en stafet. Deltagerne deles op i hold. Hver deltager får et udsnit af en kompasrose med et af de otte hovedretninger. På startsignalet løber nr. et i rækken hen til et nærmere angivet sted og placere hans udsnit af kompasrosen, returnere og giver næste et håndsleg. Nr. 2 løber frem og placere sit udsnit med kompasretningen korrekt i forhold til det først lagte udsnit. osv.

Kompasrose-stafet

Deltagerne skal løbe en stafet, hvor de ligger en kompasrose.

Deltagerantal:

Minimum 2 hold af 4 personer.

Materialer:

En kompasrose med 8,16 eller 32 hovedretninger til hvert hold.

Sted:

Ude og inde.