Kompasvending

Kompasvending 1

Deltagerne stiller sig på en linje. Legelederen peger mod nord så alle ved hvor nord er.
Legelederen nævner et verdenshjørne hvorefter deltagerne drejer sig øjeblikkelig i den nævnte retning. De deltagere som laver fejl eller nøler går ud af legen. Der fortsættes til der kun er en deltager tilbage.

Materialer: Ingen

 

Kompasvending - Alternativ

Leges som almindelig kompasvending. Men ønsker man at deltagerne skal trænes i verdenshjørnerne og ikke skal udgå af legen, så kan der gives et point til deltagerne. en per fejl. Det gælder da om, at have færrest point når legen er slut.

Kompasvending:

Det gælde sig om at dreje sig rundt og kigge mod et givent verdenshjørne.

Deltagerantal:

3 - 36 personer.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.