Kortkendskab

Det kan være meget abstrakt og svært at overskue et kort, hvis man aldrig har set et før.
Det er dog ingen hindring at være på kortløb for de mindste spejdere.
Derfor er det en god ide at få børnene til at fremstille et primitivt kort. Start med at lave et kort over spejdergrunden.
Vis eventuelt børnene et luftfoto så de får en bedre ide om hvad et kort er.
Efterfølgende bør der laves et løb hvor børnene bruger deres kort.
Lav nogle primitive signature til korttegnerne når de skal tegne kortet, så de får et kendskab til hvilke elementer et kort består af.
De signature i bliver enige om må gerne være unikke for jeres kort.
Lad børnene gå rundt i det område som de skal tegne.

 

Kortkendskab

Lad de yngste spejdere tegne deres eget kort. Det giver dem en bedre fornemmelse af, hvad et kort er.

Deltagerantal:

3 - 36

Materialer:

Kort, papir, blyanter og tuscher.

Sted:

I området, som i tegner et kort over.