Øksen

Oftest er det at få kendskab til brugen af Øksen og saven en del af dolkebeviset. Deltagerne skal vise hvad de ved om Øksen.

 

ØKSETJECK.

Når man skal bruge en økse skal man altid tjekke følgende inden. Undersøg følgende tre ting ved øksen.

  1. Er skaftet helt?  Der må ikke være skader, revner eller brud.
  2. Sidder øksehovedet fast på skæftet?
  3. Er Øksehovedet helt? Der må ikke være brud eller revner og æggen skal være hel og intakt.

Kan der siges NEJ til et af de tre spørgsmål. Så må i ikke bruge øksen!

HUGGEPLADSEN.

Det er ligeledes vigtigt at se om man kan stå et forsvarligt sted og hugge med økse. Undersøg følgende to ting ved huggepladsen.

  1. Er der en god huggeplads med en god solid huggeblok.
  2. Er der fri plads omkring den der står og hugger med øksen.

Kan man svare NEJ på et af disse spørgsmål. Så må i ikke bruge øksen.

ANDRE GODE REGLER:

  1. Hold en god sikkerhedsafstand. Der skal være fri bane 10 meter foran den der hugger. 2 meter bagud og i en radius på ca. 1.5 meter om den der hugger med øksen.
  2. Stop med at hugge når du er træt.
  3. Økserne må ikke ligge på jorden. Øksen skal sættes i et redskabsstativ, eller i huggeblokken når den ikke bruges. Sættes øksen i huggeblokken, så skal hele æggen af øksen sidde ned i huggeblokken.
  4. Øksen skal så vidt muligt opbevares i sit etui.

Deltagerne fortæller på skift, hvad man bruger en økse til?

Deltagerne viser på skift, hvordan man skal holde på øksen og hvordan man skal stå, når der hugges brænde.

Deltagerne viser, hvordan man placerer træstykker der skal kløves brænde på en huggeblok.

Bemærk! Vi bruger to forskellige økser til spejder. Flækøksen/hammer og brændeøksen/skovøkse.

Der er forskellige teknikker både med brændeøksen og flækøksen. Deltagerne ser og afprøver de forskellige teknikker. Hug stort og småt brænde.

Deltagerne fortæller og viser, hvordan man skal rengøre og vedligeholde øksen.

Deltagerne fortæller, hvordan man skal bære og opbevare øksen sikkert.

Materialer: Brænde, flækøkse, brændeøkse, huggeblokke, olie, fil, slibesten

Øksen.

Lær at bruge øksen forsvaeligt.