Land, by, dreng, pige, dyr

Hver deltager skal bruge et stykke papir og en blyant.
Deltagerne skal kende alfabetet for at lege legen.

Papiret inddeles i 6 kolonner hvori der skrives en kategori i hver.

I kolonnerne skrives der følgende kategorier, en i hver:
Land. By. Dreng. Pige. Dyr. I den sidste kolonne skrives der point(se billede)

Under hver kolonner er papiret inddelt i et antal rækker.

Land  

By      

Dreng

Pige  

Dyr    

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Legen leges således: 
En tilfældig deltager start og begynder med at sige alfabetet for sig selv.
Personen til højre for denne deltager siger pludselig "stop". Personen der sidder og siger alfabetet nævner det bogstav han/hun kom til højt - f.eks. U.

Nu skal alle deltagere skrive et land, en by, et drengenavn, et pigenavn og et navnet på en dyrerace med startbogstavet U. Den deltager der først bliver færdig med at skrive i rækkerne under de 5 kategorier siger "stop". De andre stopper med at skrive.

Deltageren der først bliver færdig med at skrive og siger "stop" starter med at sige hvad han/hun har skrevet under land og derefter de andre kategorier. Er der flere af deltagerne der har skrevet det samme under en kategori, så får man 5 point i denne kategori. Er man den eneste der har et navn i kategorien, så får man 10 point - har man ikke skrevet noget under en kategori, så får man 0 point. På denne måde går man alle felter igennem og til sidst skriver ud for rækken hvor mange point man har fået i alt.
Derefter starter personen der sagde "stop" til personen der sagde alfabetet med at sige alfabetet for sig selv, og personen til højre for ham/hende siger "stop."
Legen kan fortsætte i det uendelige og kategorierne kan skiftes ud efter behov.

Land, by, dreng, pige.

Leg, hvor deltagerne viser hvor gode de er til alfabetet. 

Deltagerantal:

2 - 8 deltagere. LEgen egner sig bedst til 1. 2. 3. klasser, som lige har lært alfabetet og er begyndt at blive fortrolig med det. 

Materialer:

Papir og blyant. 

Sted:

Ude og inde.