Løb for de mindste 5 -7 år

Hver Hold får udleveret et primitivt kort over området med indtegnede poster. De skal kende området godt, så et kort over den lokale spejderhytte og dens have vil være fint. I bør starte med at snakke om kortet, så børnrne forstår, hvad de ser på.
Numrene på posterne står på kortet og i hvilken rækkefølge de skal tage dem i. Det kan være en god ide at lade en voksen gå med holdet rundt, så den voksne afvikler alle posterne for holdet.
 
Post 1 – Samarbejdsøvelse - labyrint.
Opgave: På en plade eller lille bord er der lavet en lille labyrint af malertape. Holdet skal nu puste et plastikbæger igennem labyrinten fra start til slut ved hjælp af balloner.
Hver deltager får en ballon de skal puste op, så de har luft at blæse med.
Deltagerne stiller sig rundt om bordet. Og hjælper hinanden med at puste bægeret igennem labyrinten.
Deltagerne må ikke bytte plads omkring bordet under forsøgene.
Materialer: Balloner. Plade/ Lille bord. Malertape. En let plastik kop eller bæger.
 
Post 2 – Samarbejdsøvelse - Hold ballonen
Opgave: Deltagerne skal samarbejde. De skal holde så mange balloner de kan.
Reglen er at der skal to deltagere til at holde en ballon. Holdet får en ballon af gangen og de får af vide hvordan de skal holde ballonen.
Eksempelvis: Ben og arm. To deltagere skal nu holde en ballon imellem sig hvor en bruger armen og en anden benet.
Derefter får de en ny kombination. De samme deltagere må gerne være med til at holde flere balloner.
Sørg for at alle deltagere bliver involveret ved at finde på flere kombinationer.
Hvor mange balloner kan holdet holde inden de taber dem på jorden.
 Materialer: 20 oppustede balloner, u oppustede balloner. 2 sorte affaldssække.
 
Post 3 – Råbåndsknob/ sløjfe
Opgave: Deltagerne skal lære at lave et råbåndsknob og gerne en sløjfe, hvis de er hurtige til at lære råbåndsknobet.
Materialer: Knobreb.
 
Post 4 – Øst, vest.
Opgave: Børnene forklares om verdenshjørnerne og hvor de er og hvordan man kan finde dem, og at man bruger dem til at finde rundt efter når man er på løb eller bruger et kort.
Deltagerne skal nu have lave en lille leg om verdenshjørner.
Der hænges sedler op eller lægges skilte med de 4 verdenshjørner.
Deltagerne fordeler pladsen ”mellem verdenshjørnerne”.
En spilleder, "Simon" siger enten "Vend Jer mod Nord (eller andet verdenshjørne)" eller "Simon siger: Vend Jer mod Nord". Nu skal deltagerne naturligvis vende sig mod Nord eller blive stående, alt efter om der er blevet sagt "Simon siger...". Når deltagerne kan finde ud af det, varieres med fx. "Peg mod...", "Vend ryggen mod...", "Løb i retningen..." osv.
Start langsomt, når tempoet sættes op, kan der leges med at man går ud af legen hvis man gør det forkert.
Materialer: Skilte med de 4 verdenshjørner.
 
Post 5 Kims leg – Hvad mangler
Opgave: Under et tæppe ligges der 10 ting der findes i naturen, der hvor posten er. Holdet får nu 30 sekunder til at se på tingene.
Derefter fjernes der en ting, uden at deltagerne ser det.
Deltagerne skal nu se de ni ting der ligger under tæppet for at se hvad der mangler.
Lige så snart en har gættet det skal vedkommende løbe ud og finde tingen i naturen.
Og lægge den sammen med de andre ting.
Der fjernes nu en ny ting, og deltagerne løber nu ud efter denne.
Hvem er hurtigst og har den bedste hukommelse på holdet
Materialer: to tæpper og 10 ting, som findes i naturen.

 

Børnene kan selv have tegnet et kort over spejdergrunden ved en tidligere lejlighed. I kan bruge et kort/tegning som en fra det enkelte hold har tegnet. 

Løb for de mindste

Poster som er forsøgt tilpasset de mindste spejdere.

Deltagerantal:

Højst 5 små hold. Når der er tale om løb for de mindste, så er det en god ide at, der er en voksen pr. hold eller post.

Poster:

5 bemandede poster.

Materialer:

Se posterne.

Sted:

Ude og inde omkring de lokale foreningslokaler, som de unge deltagere kender godt.