Lego

Deltagerne inddeles i hold og får udleveret en simpel figur bygget af legoklodser,
Deltagerne skal nu studere figuren nogle minutter og skal herefter bygge en tilsvarende figur af de klodser som de efterfølgende får udleveret, figuren fjernes under tilblivelsen af holdets figur..
figuren skal bygges igen som den originale figur både med farve og form.

Det hold der får bygget den bedst lignende figur har vundet.

Som alternativ:
kan figuren bygges i et tilstødende lokale. Deltagerne sidder med originalen de skal bygge efter. En deltager af gangen går ind i lokalet og placere en klods af gangen på figuren som skal bygges. Deltagerne må kun placere en klods af gangen. Holdet må ikke fjerne eller flytte allerede placerede klodser. Når alle klodser er placeret sammenlignes originalen og figuren holdet har bygget.

Evaluer øvelsen:
Forstod alle opgaven
Hjalp i hinanden
blev i frustreret hvis en havde placeret sin klods forkert
hvordan kom i videre
Fandt i gode løsninger undervejs
kan i gøre det bedre igen hvis i bruger erfaringer fra jeres første forsøg
Lig en "byggeplan" for opgaven
prøv igen

Lego
Holdet skal bygge en figur efter en model. Deltagerne skal skiftes til at placere en klods.

Deltagerantal:
Små hold på 3 - 7 personer.

Materialer(pr hold):
2 sæt af 10 til 20 klodser(afhængigt af aldersgruppe) - gerne Dubloklodser.

Sted:
Ude og inde.