Før de blinde

Alle deltager stiller sig på en række. Alle deltagerne skal have binde for øjnene på nær den bagerste deltager. Alle deltagere skal nu placere hænderne på skulderne af den deltager der står foran. Den bagerste skal nu føre de blinde. Der må ikke tales under legen. Den bagerste, som kan se, guider de andre. Et klem på højre skulder betyder at de blinde skal gå til højre. Et klem på vestre skulder betyder således at holdet skal gå til venstre. Klemmene sendes videre gennem rækken fra den bagerste til den forreste i rækken, som så starter med at dreje.

Holdet kan aftale flere signaler, som de kan ”klemme” til hinanden.

 

Holdet starter med at gå eb let rute før sværhedsgraden hæves. Hver gang den seende styre sit hold forkert, så byttes der plads og der kommer en ny styrmand på holdet.

Før de blinde

Før dine blinde holddeltagere, som står på en ræke foran dig.

Deltagerantal:

3 - 9

Materialer:

Ude og inde

Sted:

Ude og inde.