Morse med lys

Lysmorse er en klassisk spejder disciplin. For at få det til at fungere kræver det netop det - disciplin. Deltagerne skal være konsekvente i måden de sender lyssignalerne. Det kan let glippe for mange. Ordet prik og streg tager lige langt at sige, men som lyssignal skal der være synlig forskel. Der skal også være en konsekvens i måden morsesignalet bliver afviklet på. Det hjælper ikke at ”stregerne” er to sekunder lege, når man starter med at sende koden, for senere at være fem sekunder lange og at det samme forholder sig med ”prikkerne. Så kan modtagerne af lysmorsesignalet ikke tolke hvad der bliver sendt.

For at få denne konsekvens eller systematik ind i aktiviteten så det bliver en succes, så kan man tænke i rytme i stedet for prikker og streger.

Start med at synge en velkendt sang, som har en langsom 4/4 rytme.

Klap rytmen i sangen - 1, 2, 3, 4, 1, 2…… Rytmen i en sang er konsekvens. Den ændrer ikke hastighed. Denne rytme og konsekvens kan overføres til det at sende lysmorse, så man sender sine prikker og streger med samme længde morsekoden igennem.

Aftal hvor langt eller hvor mange rytmeslag en prik er!

Aftal hvor langt eller hvor mange rytmeslag en streg er!

Aftal hvor langt eller hvor mange rytmeslag et mellemrum mellem prik og streg er!

Aftal hvor langt eller hvor mange rytmeslag mellemrummet ved nyt bogstav er!

I dette eksempel er stregerne 3 taktslag. Prikkerne et taktslag. Mellemrummene 2 taktslag og mellemrummene mellem bogstaverne 4 taktslag.

Personen som sender skal sidde og tælle taktslag, som da i sang. Lyset tændes på de taktslag som er i overensstemmelse med morsekoden der skal sende. Personen skal ikke sidde og tænke i prikker og streger men blot rytme.

 

TIP: Sig rytmen højt og brug fingrene til at følge den på papiret i takt med at I sender jeres morsekode. Syng evt denne sang i sang sammen for at "holde farten" morsekoden igennem.

Brug noget ternet papir når I skriver koden. Skriv taktslagene 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2….. Brug evt. farver.

Prøv at ændre længden på prikkerne, mellemrummene og stregerne i forhold til hinanden, så der bliver større visuel forskel når I sender morsekoderne med lys.

Start med at sende et enkelt ord eller simple sætninger.

Sender man morse med lyd og lys er der ikke officielt fastsat absolutte værdier for, hvor lange de enkelte prikker og streger skal være. Det overordnede tempo beror på telegrafistens rutine, og kvaliteten af forbindelsen, der sendes morsetegnene over. Men, for at kunne skelne prikker, streger, bogstaver og ord i meddelelsen, opererer man med følgende konventioner:

Signalet for en streg varer 3 gange så længe som prik-signalet.

Mellem de enkelte prikker og streger skal der være en pause svarende til varigheden af et prik-signal.

Mellem morsetegnene for de enkelte bogstaver/tal skal der være en pause med varighed som en streg.

Mellemrum mellem ord markeres med en pause, der er 7 gange så lang som et prik-signal.

Morse med lys.

Lysmorse er meget svært! Prøv at tænke i rytmer i stedet for prikker og streger når i lysmorser.

Deltagerantal:

Små hold af 2 -3 deltagere, der sender og modtager beskeder fra hinanden.

Materialer:

Morsenøgler, ternet papir, blyanter. Gerne en lys tusch til hvert hold. Lommelygter eller lysmorsemaskiner. En god sang alle kan synge og klappe rytmen til.

Sted:

Ude og inde. Der skal bare være mørkt. Gerne et sted hvor der er langt til andre lyskilder.