Forskellige Morsekoder

Eksempler på hvordan, man kan lege med og bruge morsekoden.

Morsekode

Morsenøgle

De hvide felter er ● (prikker). De grå felter er ─ (streger). Skemaet læses vertikalt fra toppen og ned.

Et E er en ●(prik). Et T er en (streg). Et V Bliver morsetegnet ●●●─(prik, prik, prik ,streg)

Morsenøgle som rim

Der er gennem tiden blevet gjort forskellige forsøg på at lære morsealfabetet udenad. Her er det forsøgt med et lille rim med tilhørende billeder.

Eksempler på forskellige udgaver af morsekoder.

1) Almindelig morse.

//●●●●/●/●─ ─ ─// = Hej. Almindelig morsebesked som man normalt vil skrive den. En /(lodret streg) er nyt bogstav. To//(lodrette streger betyder nyt ord.

2) Omvendt morse.

//─ ─ ─ ─/─/─●●●// = Hej. Der er byttet om så prik er streg og omvendt.

3) Tal. Lige og ulige tal.

1357 7 9662= Hej. Lige tal er streger. Ulige tal er prikker

4) Tal. Lige og ulige tal.

12235 25 337 665    6697    89 2 8 778 =Hej. Ulige tal er prikker. Lige tal er streger 

5) Bogstaver. Vokaler og konsonanter.

EAIY Å ÆKLD = Hej. Vokaler er prikker, konsonanter er streger.

6) Bogstaver. AABB.

AAAA A ABBB = Hej. A er ●(prik), B er ─(streg)

7) Ord. Ord med tre og to bogstaver.

Gå og få is. af. Ti der fik lus. = Her. Ord med to bogstaver er ●(prik). Ord med tre bogstaver er ─(streg)

8) Bogstaver. Høje og lave bogstaver.

eane o cttt = Hej. Et lavet bogstav er ●(prik). Et højt bogstav er ─(streg)

9) Bogstaver. Kapitæle og små bogstaver.

regn i uGER = Hej. Små bogstaver er ●(prik). Store bogstaver er ─(streg)

10) Symboler. Paranteser().

//))))/)/)(((// = Hej. ) er ●(prik). ( er ─(streg) / er mellemrum, // er nyt ord. Bemærk! Lange tekster bliver utrolig svære at læse.

11) Symboler. Prikker ••.

●● ●● ●● ●●   ●●   ●● ● ● ● = Hej. To ●(prikker) er prik. En prik er streg-

Bemærk! Lange tekster bliver utrolig svære at læse.

Morsekode

12) Symboler. Tændstikpiger og drenge.

= Hej. Prikker og streger udskiftes med symboler. En Tændstikpige er ●(prik). En tændstikmand er en ─(streg)

Morsekode

13) Graf.

= Hej. Se det som en graf der går op og ned. Et V eller kurve nedad er en ●(prik). Et V eller kurve opad er en ─(streg). Er kurven flad er det et mellemrum eller nyt ord.

Morsekode

14) Signature.

= Hej. Signatur og kort. Brug signaturene som du finder på et kort. Følg stien fra start. Starten markeres med en trekant. Her er løvtræer er prikker og nåletræer er streger.

 

Morsekode

15) Snit en morsekode

= Hej. En kort streg er ●(prik). En lang streg er ─(streg). Koden læses ved at følge den øverste streg eller overkanten af pinden som koden kan være snittet i. Det kan være i rammen på et billede.

Morsekode

16) Snit en morsekode.

Mønstret fra eksempel nr. 15 kan også laves symmetrisk som en pil. Evt. som udskæringerne på ulveflokkens totempæl eller på en spejderstav.

Morsekode

17) Tipskupon.

= Hej. En morsekode kan skrives på en tipskupon. 1 er ─(streg), X er mellemrum/nyt ord og 2 er ●(prik)

Morsekode

18) Usynelig kode.

Skriv morsekoden diskret på en rude med klar tape. Jo renere ruden er og, jo bedre du har klippet tapen og sat det fast på ruden, jo svære er det at se tapen og koden på ruden.

19) Skjult kode i bog.

Skriv koden i kanten af et kort eller i en bog. Brug en tusch med en tynd spids.

Hvis koden laves i en bog, så bør du skrive et bogstav på hver side, ca. det samme sted på hver side. Når bogen lukkes, så ligner det der er kommet en sort plet på bogen, som om der er spildt noget på den. Ved at bladre igennem bogen der hvor ”pletten er, så vil koden afslører sig selv.

Her er der kun skrevet en tekst på en enkelt side. Men skrives der et bogstav på flere sider efter hinanden vil der opstå en sort plet, når bogen er lukket. 

20) Skjul koderne. Papir og blyant

Sno en lang papirstrimmel omkring en blyant fra ende til spids. Skriv morsekoden på langs af blyanten således at når papirstrimlen er rullet af blyanten, så kan man ikke løse koden.

Alternativt kan man bruge en rulle toiletpapir og en flagstang.

Rul papirstrimlen omkring blyanten. Det er vigtigt at, papiret ikke overlapper hinanden når det rulles om blyanten.

Koden skrives nu på papiret i blyantens længderetning

Papiret rulles nu af blyanten.

Udfyld de blanke felter på papiret med symboler som du brugte til koden. Den rigtige kode vil nu være skjult. Koden vil kun afsløre sig selv når papiret er snoet omkring blyanten.

.

Morsekode

Morsekode.

En morsekode kan skrives og skjules på mange måder.