Navn og bevægelse

Deltagerne stiller sig i en cirkel.

En deltager starter ved at præsentere sig, ved at sige sit navn og for derefter laver derefter en karikeret bevægelse. Derefter siger den næste i cirklen navnet på den(de) forrige og laver deres bevægelsen, i rækkefølge, på dem der har præsenteret sig for at afslutte med sig selv og laver en ny bevægelse. Den næste i cirklen gør det samme osv. Legen slutter når man har nået hele cirklen rundt.

Navn og bevægelse

Præsenter dig med en bevægelse!

Deltagerantal:

Høsjt 20 deltagere, ellers tager det for langt tid.

Materialer:

Ingen.

Sted:

Ude og inde.