Noahs ark

Deltagerne får hver en seddel hvorpå der er skrevet et dyrenavn. Der skal være to eller flere sedler med samme dyrenavn. Deltagerne må ikke snakke eller røbe deres Dyrenavn for hinanden.

Når legen starter skal de optræde som det dyr der står på sedlen med karakteristiske bevægelser og lyde. Deltagerne skal nu finde sammen i hold eller grupper med de dyr de er. Legen kan leges igen ved at man blander sedlerne og deler dem ud på ny.

Når legen er leget flere gange byttes sedlerne så alle får det same dyr, se deltagernes reaktion når legen starter.

Noahs ark

Deltagerne skal opfører sig som forskellige dyr og finde deres ligesindede.

Deltagerantal:

12 - 36.

Materialer:

Sedler med dyrenavne.

Sted:

Ude og inde.